giá kệ siêu thị vinamax
giá kệ siêu thị vinamax
giá kệ siêu thị vinamax

CSKH: 0966.986.583

   kinh doanh vinamax, kinh doanh vinamax

Kỹ thuật: 0966.908.636

kinh doanh vinamax, kinh doanh vinamax

Kinh doanh: 0966.986.583

   kinh doanh vinamax, kinh doanh vinamax

Kinh doanh: 0973.458.579

   kinh doanh vinamax, kinh doanh vinamax

Văn phòng: 0466.843.892

   kinh doanh vinamax, kinh doanh vinamax

Bàn khử từ

Giới thiệu: Bàn khử từ

Mỗi loại tem từ an ninh cần một thiết bị tháo gỡ khác nhau. Tem từ cứng sử dụng bộ siêu gỡ để tháo. Đối với tem từ mềm, bạn cần có bàn khử từ để loại bỏ từ tính trong tem khi giao hàng cho khách.

Bàn khử từ chất lượng tốt sẽ khử được hết từ tính trong tem, tránh gây tình trạng báo động an ninh cho khách hàng khi đi qua các cổng từ an ninh, làm ảnh hưởng tới thái độ của khách hàng đối với cửa hàng, siêu thị của bạn.

Bàn khử tem mềm, bàn khử từ, bộ khử từ tem mềm