giá kệ siêu thị vinamax
giá kệ siêu thị vinamax
giá kệ siêu thị vinamax

CSKH: 0966.986.583

   kinh doanh vinamax, kinh doanh vinamax

Kỹ thuật: 0966.908.636

kinh doanh vinamax, kinh doanh vinamax

Kinh doanh: 0966.986.583

   kinh doanh vinamax, kinh doanh vinamax

Kinh doanh: 0973.458.579

   kinh doanh vinamax, kinh doanh vinamax

Văn phòng: 0466.843.892

   kinh doanh vinamax, kinh doanh vinamax

Khách hàng Vinamax

Vinamax cung cấp kệ siêu thị cho AgriBank chi nhánh Hà Nội
Vào ngày 30 tháng 01 năm 2015 Agribank tổ chức hội nghị khách hàng cuối năm tại 11 Lê Hồng Phong Hà Nội. Vinamax là nhà cung cấp được chọn lắp đặt giá kệ trưng bày quà cũng như sản phẩm của các khách hàng Agribnk